Ревизия: 
Вечерние украшения

СъемкиРевизия:
Вечерние украшения

Ревизия:
Белые вещи

СъемкиРевизия:
Белые вещи